MadHouse

Marka Patent Tescili

Koruma Altına Alın

Marka ve patent tescili hakkında bir yazı yazmaya çalışacağım. Marka ve patent tescili, işletmelerin ürün veya hizmetlerini farklı kılan işaretlerin veya buluşların Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) nezdinde koruma altına alınmasıdır. Marka ve patent tescili, sahiplerine bu işaret veya buluşları tek başına kullanma hakkı ve izinsiz kullanılmasını önleme yetkisi sağlamaktadır. Marka ve patent tescili, işletmeler için birçok avantaj sunmaktadır.
MadHouse
"Bilgisizlere göre onların anlayamadıkları her şey deliliktir."
- S. Esat Siyavuşgil

Tescilin avantajlarından bazıları :

Marka ve patent tescili, işletmelerin ürün veya hizmetlerini korumak, farklılaştırmak ve değerlendirmek için önemli bir araçtır. Marka ve patent tescili yaptırmak, işletmelerin haksız rekabetten korunmasını, marka ve patent değerinin artmasını, yenilikçiliği ve yaratıcılığı teşvik etmesini sağlar. Marka ve patent tescili hakkında istatistiksel bilgiler, işletmelerin bu alanda ne kadar aktif olduğunu ve hangi alanlarda öne çıktığını gösterir.
Marka ve patent tescili hakkında istatistiksel bilgilere bakacak olursak, TÜRKPATENT’in 2022 yılı verilerine göre, Türk Patent ve Marka Kurumu’na 9 bin 9 patent, 5 bin 502 faydalı model, 197 bin 235 marka ve 78 bin 268 tasarım olmak üzere toplam 290 bin 14 yerli sınai mülkiyet başvurusu yapıldığı görülmektedir. Bu başvuruların ortalama %67’si marka, %3’ü patent, %2’si faydalı model ve %27’si tasarım başvurusudur. Başvuruların %86’sı yerli, %14’ü yabancıdır. Başvuruların %90’ı elektronik ortamda, %10’u ise fiziki ortamda yapılmıştır. Başvuruların illere göre dağılımına baktığımızda, en çok başvuru yapan ilk beş il şöyledir: İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Antalya. Başvuruların ülkelere göre dağılımına baktığımızda, en çok başvuru yapan ilk beş ülke şöyledir: Türkiye, Almanya, ABD, Çin ve İngiltere.
Sahip olduğunuz isim, marka gibi size özel ibarelerin, size özel kalabilmesi için marka tescili ile bunu resmileştirmelisiniz.
Başvuru sonucu uygun görülmesi halinde markanız, 10 yıl boyunca TÜRKPATENT nezdinde korunma altına alınır ve haksız rekabete karşı sizi korunmanızı kolaylaştırır.